• Thông tin Thẩm định

Thông tin Thẩm định

  • Sau khi thẩm định Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, VCLI sẽ gửi thư mời khám nếu có yêu cầu kiểm tra sức khỏe.
  • Cán bộ  tư vấn/ khách hàng liên hệ Phòng khám/ Bệnh viện để đặt lịch hẹn khám.
  • Khách hàng lưu ý khi đi khám, nhịn ăn sáng và mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ.
  • Phòng khám/ Bệnh viện sẽ có trách nhiệm gửi kết quả khám sức khỏe của khách hàng về VCLI.

Điện thoại hỗ trợ: 024 3974 9988 - máy lẻ 138

Lưu ý: Trường hợp khách hàng yêu cầu hủy Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc sau khi kiểm tra sức khỏe, khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí kiểm tra y tế.

Danh sách phòng khám liên kết