• Thông tin liên hệ

Liên hệ

Đường đây nóng:     024 3974 9988

Email:                         OP-admin@vcli.vn           Fax: 024 3974 8577

Địa chỉ:                       Phòng nghiệp vụ bảo hiểm

                                    Công ty Bảo hiểm Vietcombank – Cardif

                                    P1101, Tầng 11, Capital tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian làm việc:         Từ 8h – 17h hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.)

Quy trình tiếp nhận ý kiến khách hàng