• Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Các BƯỚC thực hiện

  • 1
    Hoàn tất hồ sơ
  • 2
    Nộp hồ sơ yêu cầu GQQLBH
  • 3
    Nhận kết quả từ VCLI

Thông báo ngay đến Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng nơi phát hành hợp đồng bảo hiểm hoặc đến VCLI để được hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nộp kèm các hồ sơ theo qui định; Bổ sung các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của VCLI

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Sau khi thẩm định hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, VCLI sẽ gửi thư thông báo kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến Người yêu cầu GQQLBH và Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng.

* GQQLBH: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1 Quyền lợi tử vong

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- Giấy chứng tử

- Giấy tờ y tế liên quan: Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, các kết quả xét nghiệm, toa thuốc và chuẩn đoán hình ảnh

- Biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, biên bản kết luận điều tra tai nạn do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp tử vong do tai nạn)

- Hợp đồng tín dụng/tiết kiệm (trường hợp hợp đồng bảo hiểm gắn với hợp đồng tín dụng/tiết kiệm

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- CMND của NĐBH, người yêu cầu GQQLBH và CMND/GKS của Người thụ hưởng

2 Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Thương tật do tai nạn

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- Kết quả giám định y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa (cấp Trung Ương/Tỉnh/Thành phố) thực hiện sau sáu tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

- Giấy tờ y tế liên quan: Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, các kết quả xét nghiệm, toa thuốc và chuẩn đoán hình ảnh

- Biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, biên bản kết luận điều tra tai nạn do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp thương tật do tai nạn)

- Hợp đồng tín dụng/tiết kiệm (trường hợp hợp đồng bảo hiểm gắn với hợp đồng tín dụng/tiết kiệm)

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- CMND của NĐBH, người yêu cầu GQQLBH và CMND/GKS của Người thụ hưởng

THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Liên hệ Phòng nghiệp vụ của VCLI theo số điện thoại 04 39749988 khi có yêu cầu cập nhật tiến trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm