Chăm sóc khách hàng

Cảm ơn Quý khách đã đồng hành cùng VCLI. Sự tin tưởng và gắn bó của Quý khách sẽ là động lực để chúng tôi từng bước hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Cùng với các chương trình chăm sóc khách hàng hiện hữu, chúng tôi mong rằng sẽ mang lại cho Quý khách sự thuận tiện và hài lòng.

Phân hạng khách hàng:

Khách hàng

Tổng phí bảo hiểm quy năm(*) (VND)

Tiêu chuẩn

<   20.000.000

Bạc

≥   20.000.000

Vàng

≥   50.000.000

Bạch Kim

≥ 100.000.000

Kim cương

≥ 300.000.000

Lưu ý:

- Tổng phí bảo hiểm quy năm được tính trên các hợp đồng Bảo An Thành Tài, Bảo An Tài Trí và Bảo An Toàn Gia đang còn hiệu lực của cùng Bên mua bảo hiểm

- Tiêu chí phân hạng khách hàng sẽ thay đổi hàng năm và cập nhật trên website công ty.

Tổng quan quyền lợi

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Khách hàng

Tiêu chuẩn

Bạc

Vàng

Bạch Kim

Kim Cương

Gửi tin nhắn

x

x

x

x

x

Gọi điện chào mừng khách hàng mới

x

x

x

x

x

Gọi điện nhắc phí

x

x

x

x

x

Quà sinh nhật (*)

 

x

x

x

x

Quà Tết (*)

 

x

x

x

x

Bộ hợp đồng VIP

 

 

 

x

x

Dịch vụ ưu tiên

 

 

 

x

x

Hỗ trợ lấy xét nghiệm máu, nước tiểu tại nhà(*)

 

 

 

 

x

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại nhà

 

 

 

 

x

Lưu ý:

- Quà sinh nhật và quà Tết sẽ được tặng từ năm hợp đồng thứ 2

- Quà sinh nhật và quà Tết sẽ thay đổi hàng kỳ theo chính sách của công ty.

- Lấy xét nghiệm máu, nước tiểu tại nhà chỉ áp dụng tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh

 

Điện thoại hỗ trợ:

Tiếp nhận và hỗ trợ mọi thông tin từ khách hàng : 024 3974 9988
Dành riêng cho khách hàng Bạch Kim và Kim Cương : 024 3934 4499