Hãy gọi lại cho tôi

Bảo An Tích Lũy

Protect future, ensure finance

BẢO AN TÍCH LŨY đem lại sự an tâm cho khách hàng

Thông qua sản phẩm BẢO AN TÍCH LŨY tất-cả-trong-một đơn giản, bạn không chỉ an tâm thực hiện kế hoạch tiết kiệm của mình với một tài khoản tích lũy tiện lợi mà còn được gia tăng quyền lợi bảo vệ toàn diện mà không mất thêm một chi phí nào. BẢO AN TÍCH LŨY giúp đem lại sự an tâm cho khách hàng khi tương lai tài chính của gia đình được đảm bảo trong mọi trường hợp. 

BẢO AN TÍCH LŨY sẽ bảo vệ tôi như thế nào? 

BẢO AN TÍCH LŨY bảo vệ bạn trước mọi rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do mọi nguyên nhân xảy ra ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào, ngoài những trường hợp loại trừ như tự tử, phạm tội hoặc chiến tranh vv. Xin xem thêm phụ lục Các điều kiện và điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các trường hợp loại trừ này.

Tôi được bảo hiểm với số tiền bao nhiêu?

Số tiền bảo hiểm được tính là phần chênh lệch giữa Số tiền tiết kiệm mục tiêu và tổng các Khoản tiền tiết kiệm đã tích lũy được của tất cả tài khoản tiết kiệm của bạn (không bao gồm tiền lãi) đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Khi nào bảo hiểm của tôi hết hiệu lực?

Bảo hiểm BẢO AN TÍCH LŨY có hiệu lực ngay khi mở tài khoản tiết kiệm và có thời hạn bằng thời hạn của tài khoản tiết kiệm trừ đi định kỳ lựa chọn gửi tiết kiệm (quy ra tháng). Trường hợp bạn nộp tiền gửi định kỳ trễ quá 30 ngày sau thời gian cho phép hoặc tất toán tài khoản trước hạn, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Ai được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm của tôi?

Người thụ hưởng là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm BẢO AN TÍCH LŨY trong trường hợp xảy ra tử vong đối với khách hàng được bảo hiểm. Bạn sẽ được yêu cầu chỉ định người thụ hưởng tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm và đó có thể là bât cứ người thân nào trong gia đình mà bạn thương yêu nhất.

Tôi có thể tham gia bảo hiểm bằng cách nào?

Thủ tục tham gia bảo hiểm rất đơn giản và dễ dàng ngay khi bạn mở tài khoản tiết kiệm tại bất kỳ chi nhánh/ PGD nào thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với tổng số tiền bảo hiểm không quá 600 triệu đồng và bạn trong độ tuổi từ 18 đến 60. Bạn sẽ được yêu cầu ký giấy Cam kết Sức khỏe đồng thời chỉ định người thụ hưởng. Hãy để nhân viên ngân hàng tại chi nhánh SCB gần nhất hướng dẫn và trợ giúp bạn từng bước một.

Ví dụ minh họa

Chị An 35 tuổi mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng SCB với Số tiền tiết kiệm mục tiêu là 120 triệu đồng trong vòng 24 tháng với kỳ đóng tiền hàng tháng 5 triệu đồng. Chị An đã ký giấy Cam kết Sức khỏe và đồng ý tham gia bảo hiểm BẢO AN TÍCH LŨY. Thời hạn bảo hiểm của chị An sẽ được tính bằng thời hạn tiết kiệm trừ đi định kỳ lựa chọn tiết kiệm = 24 – 1 = 23 tháng, được minh họa với số tiền tiết kiệm tích lũy và số tiền bảo hiểm như sau:

Trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm vào cuối tháng thứ 6 của kỳ tiết kiệm, tổng số quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho chị An và gia đình là Số tiền tiết kiệm mục tiêu trừ đi Số tiền đã tích lũy bằng với 120 triệu – 30 triệu = 90 triệu đồng

Cộng thêm Số tiền tiết kiệm đã tích lũy được tới tháng thứ 6 là 30 triệu đồng sẽ được ngân hàng SCB trả lại, giúp gia đình chị An vượt qua giai đoạn khó khăn.
Bảo vệ tương lai, an tâm tài chính