Hãy gọi lại cho tôi

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn

Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đặc biệt là các rủi ro đến từ tai nạn. Tai nạn xảy ra bất ngờ và có thể phát sinh hậu quả khiến người bị tai nạn phải nằm viện, điều trị tại khoa săn sóc đặc biệt hoặc phải trải qua phẫu thuật. Các chi phí y tế từ các điều trị này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính của cả gia đình mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của cả người bị tai nạn.  

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn sẽ hỗ trợ các chi phí y tế do tai nạn, giúp giảm gánh nặng về tài chính cho khách hàng và an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu. 

CÁC ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA BẢO HIỂM HỖ TRỢ CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN

  • Bảo vệ toàn diện với quyền lợi nằm viện, phẫu thuật và săn sóc đặc biệt.
  • Hỗ trợ viện phí đặc biệt lên đến 500% Số tiền bảo hiểm.
  • Đa dạng số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện để điều trị do tai nạn, Vietcombank – Cardif sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm như sau:

ahsbenefit_0.jpg

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Tuổi tham gia: 18 – 60 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và được gia hạn hàng năm.
  • Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
  • Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn tham gia cùng sản phẩm chính:

           + Bảo An Toàn Gia

           + Bảo An Tài Trí