Thông tin pháp lý

www.vcli.vn website:

- Cung cấp thông tin về hoạt động của Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank (VCLI) và các sản phẩm bảo hiểm.

- Kết nối người sử dụng trang web với chi nhánhtrung tâm VCLI cho các mục đích thương mại.

- Cung cấp thông tin chung về bảo hiểm.

VCLI là nhà xuất bản trang web:

 • Tên doanh nghiệp: Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank
 • Hình thức: Công ty liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương (45%), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BNP Paribas Cardif (43%) và Ngân hàng Đông Nam Á (12%)
 • Trụ sở chính: 109 Phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0084 39 36 85 4 07
 • Đăng ký kinh doanh số: 55GP / KDBH
 • Đại diện pháp lý: Ông Trần Bá Phước, Tổng Giám đốc
 •  Trưởng biên: Phòng Marketing VCLI

VCLI khuyến cáo người sử dụng trang web để đọc những bài báo như sau:

 1. Truy cập vào trang web
 2. Quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp
 3. Nội dung trang web
 4.  Liên kết siêu văn bản
 5. Cookies
 6. Dữ liệu cá nhân
 7. Thay đổi các thông tin hiện tại và năng lực pháp lý

1. Truy cập vào trang web

Người sử dụng trang web thừa nhận rằng họ có những kỹ năng cần thiết và phương tiện để truy cập và sử dụng trang web này.

Người dùng được nhắc nhở rằng truy cập gian lận vào một hệ thống máy tính, cản trở, làm gián đoạn hoạt động của nó, hoặc gian lận nhập hoặc thay đổi dữ liệu trên một hệ thống máy tính là hành vi phạm tội sẽ bị xử phạt dân sự và hình sự.

Truy cập vào www.vcli.vn là miễn phí. Chi phí cho việc truy cập và sử dụng mạng lưới viễn thông được thanh toán bởi khách hàng, theo các điều khoản được thiết lập bởi các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và các nhà khai thác viễn thông.

VCLI có quyền gián đoạn dịch vụ mọi lúc, đối với bất kỳ lý do mà không cần cảnh báo trước hoặc biện minh, và sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của sự gián đoạn này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp

VCLI là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu quyền liên quan đến tất cả các yếu tố tạo nên trang web này, đặc biệt là dữ liệu, thiết kế, đồ họa và hình ảnh. Bất kỳ sự sử dụng lại, đại diện, phân phối, chèn, sửa đổi, dịch thuật hay phân phối một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web này bởi bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý và chấp thuận trước của VCLI đều bị cấm.

Các thương hiệu của các biên tập viên của trang web www.vcli.vn và các đối tác cũng như các biểu tượng xuất hiện trên các trang web là các thương hiệu đã đăng ký. Bất kỳ sự sử dụng lại toàn bộ hoặc một phần các thương hiệu, biểu tượng bằng cách sử dụng các yếu tố trang web mà không có sự đồng ý của VCLI hoặc người thụ hưởng của VCLI là bị cấm.

3. Nội dung trang web

Nội dung trang web được thiết kế cho tất cả khán giả tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Mặc dù các thông tin xuất hiện trên các trang web đã được thu từ những nguồn tin VCLI đáng  tin cậy, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, thông tin đó có thể không đầy đủ.

VCLI có quyền chỉnh sửa nội dung trang web bất cứ lúc nào và không có cảnh báo trước. Hơn nữa, VCLI không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý trong trường hợp chậm trễ, sai sót hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung của trang đó, hoặc trong trường hợp các dịch vụ không có sẵn. Trong thực tế, VCLI từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp không chính xác, thiếu sót hoặc sửa đổi các thông tin có sẵn trên trang web, cụ thể là trong trường hợp thay đổi hành chính và pháp lý, cũng như trong tất cả các trường hợp thiệt hại do gian lận bằng cách truy cập của bên thứ ba, đặc biệt là khi xâm nhập để sửa đổi các nội dung trên web đã có kết quả.

Các thông tin và ý kiến ​​trên trang web này trong mọi trường hợp phải được hiểu như một sự chào khách, cung cấp hoặc khuyến nghị mua, bán hoặc mua bảo hiểm.

Bất kỳ người nào có nhu cầu để có được một hoặc một số sản phẩm hoặc dịch vụ trên web, phải yêu cầu một chuyên gia cung cấp điều khoản trong hợp đồng và giá áp dụng cho các sản phẩm và /hoặc dịch vụ.

Hơn nữa, việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ trên web có thể được giới hạn đối với cá nhân hoặc một số quốc gia. Sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ không được cung cấp cho khách hàng bởi VCLI khi họ bị cấm theo luật quốc gia.

4. Liên kết siêu văn bản

Trang web www.vcli.vn cũng cung cấp liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc liên quan đến việc tuân thủ đầy đủ các quy tắc của trật tự công cộng và đạo đức, hoặc chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc việc sử dụng được hành động từ việc đó. Kết quả là, VCLI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, vật liệu, dịch vụ hoặc các mặt hàng khác được cung cấp trên các trang web mà người dùng truy cập thông qua các liên kết đó.

Hơn nữa, VCLI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ các trang web truy cập của người sử dụng thông qua các liên kết đó.

5. Cookies

Cookie là một mục trong đó ghi các thông tin liên quan đến chuyển hướng của người dùng trên trang web mà không cho phép người sử dụng này được lập. Người dùng được thông báo rằng khi quý khách đến thăm trang web, cookie có thể được tự động cài đặt và được tạm thời lưu trong bộ nhớ hoặc trên đĩa cứng của người dùng. Người sử dụng trang web thừa nhận rằng họ đã được thông báo về thực tế này và chấp nhận sử dụng này của VCLI. Người dùng có thể vô hiệu hóa cookie này thông qua các thiết lập trình duyệt của họ.

6. Dữ liệu cá nhân

Các thông tin được truyền bởi người dùng thông qua các trang web có thể được phân tích và phân phối cho các phòng ban có liên quan để xử lý. Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu này bằng cách liên hệ với VCLI.

7. Thay đổi các thông tin hiện tại và năng lực pháp lý

Các nội dung trang web là tùy thuộc vào pháp luật Việt Nam. VCLI có quyền sửa đổi hoặc hoàn thành các thông tin pháp lý bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo trước. Vì vậy, người sử dụng cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi.